همکاران

 | تاریخ ارسال: 1396/9/28 | 

کارکنان حوزه معاونت پژوهش و فناوری ( تهران )

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

خانم رقیه علیزاده
کارشناس مسئول اداره ارتباطات علمی (مسئول دفتر تهران)
تلفن:86070902 فکس:88825580
داخلی: 4470
خانم آزیتا معصومی
پشتیبانی سیستم آموزشی گلستانو مدیر سیستم سیستم جامع اطلاعات پژوهشی گلستان - سیستم همایش و کنفرانس ها- راهبر پرتال معاونت پژوهشی
تلفن: 86070902 و86070903
داخلی: 4488 و 4458
خانم سمیه حسنی
کارشناس پاداش مقالات  - طرح های داخلی
تلفن: 86070902 و86070903
داخلی: 4488 و 4458
خانم زهرا عسگری
کارشناس اعتبارویژه پژوهشی
تلفن: 86070902 و86070903
داخلی: 4488 و 4458
آقای ذوالفقار شاکر
کارشناس مسئول اداره ارتباطات علمی
(همایش ها،سفرهای علمی )
تلفن: 86070902 و86070903
داخلی: 4488 و 4458
آقای علی میکاییلی
کارشناس مسئول امور پژوهشی
تلفن: 86070902 و86070903
داخلی: 4488 و 4458
آقای رضا فرج زاده
کارشناس آزمایشگاه مرکزی
تلفن: 86070902 و86070903
داخلی: 4488 و 4458
آقای منصور ستاری
کارشناس مرکز رشد واحدهای فناوری
تلفن: 86070902 و86070903
داخلی: 4488 و 4458
آقای فرهاد صالح
کارشناس معاونت پژوهشی
(مسئول دبیرخانه معاونت پژوهشی )
تلفن: 86070902 و86070903
داخلی: 4488 و 4458
آقای محمد کمال پور
کارشناس گروه تحقیقات کاربردی و انتقال فناوری
تلفن: 86070902 و86070903
داخلی: 4488 و 4458
آقای حسین تقی زاده
کارشناس گروه تحقیقات کاربردی و انتقال فناوری
تلفن: 86070902 و86070903
داخلی: 4488 و 4458
آقای سعید جهانگیری
کارشناس مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه
تلفن: 86070902 و86070903
داخلی: 4488 و 4458
آقای بهادر بهادرخانی
کارشناس امور مالی
تلفن: 86070902 و86070903
داخلی: 4488 و 4458

کارکنان حوزه معاونت پژوهش و فناوری (کرج)

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

خانم شیما والی نژاد
مسئول دفتر
تلفن: 34575017 -026
داخلی: 2375
خانم معصومه ترکی
کارشناس آمار
تلفن: 345759600 -026
داخلی: 2375
 خانم معظم رنجبر ترکمانی
کارشناس آزمایشگاه مرکزی
تلفن: 34575002 -026
داخلی: 2375
آقای کاظم شیخلر
کارشناس مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه
تلفن: 34579600 -026
داخلی: 2443
آقای علی اصل اکرمی
کارشناس مسئول وعامل مالی معاونت پژوهشی
تلفن: 34575002 -026
داخلی: 2759
خانم بنفشه مسگری
سرپرست اداره ارتباطات علمی
تلفن: 34579600 -026
داخلی: 2375


دفعات مشاهده: 19705 بار   |   دفعات چاپ: 743 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ساختار سازمانی

 | تاریخ ارسال: 1394/11/3 | 


دفعات مشاهده: 18322 بار   |   دفعات چاپ: 763 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 3 بار   |   0 نظر