ورود به پنل کاربری
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ( OLD SITE )
مرکز آموزش های آزاد

سایر دوره های کوتاه مدت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | 

 

  1. دوره های ویژه معاونت اقتصادی وزارت اموراقتصادی ودارائی

  هدف از اجرای دوره های کارشناسی مطالعات اقتصادی در سطوح 1و2 دانش افزایی کارشناشان شاغل درمعاونت امور اقتصادی بوده، بطوریکه با مباحث علمی واجرایی در زمینه های مختلف اقتصادی ونرم افزارهای جدید علوم اقتصادی وسیاست های بین الملل اقتصادی آشنایی کامل داشته باشند.

 

  دوره : کارشناسی مطالعات اقتصادی سطح 1

  سر فصل دروس

  مدت

  1-آشنایی با قوانین ومقررات اقتصادی و تشکیلات اجرایی

  بخشهای اقتصادی دستگاههای دولتی1

  17 ساعت

 

  2- آشنایی با سیستم های اطلاعات آماری وحسابهای ملی ایران (سالنامه آماری)

  17 ساعت

 

  3- آشنایی با نظام بودجه ریزی وبرنامه ریزی

  34 ساعت

  4- کاربرد نرم افزارهای اقتصادی 1

  34 ساعت

  5- بررسی سیاستهای اقتصادی

  17ساعت

  6- زبان تخصصی اقتصادی (1)

  34 ساعت

  جمع

  153 ساعت

 

 

  سر فصل دروس

  مدت

  1- آمار واستخراج اطلاعات آماری

  17 ساعت

  2- مسائل مربوط به حسابداری

  17 ساعت

  3- مسائل مربوط به حسابرسی

  17 ساعت

  جمع

  51 ساعت

 

 

  دوره : کارشناسی مطالعات اقتصادی سطح 2

  پیش نیاز : دوره آموزشی کارشناسی مطالعات اقتصادی سطح 1

  سر فصل دروس

  مدت

  1- آشنایی با قوانین ومقررات اقتصادی وتشکیلات اجرایی بخشهای اقتصادی دستگاههای دولتی2

  51 ساعت

 

  2- آشنایی با سیستم حسابداری وحسابرسی

  34 ساعت

  3- زبان تخصصی اقتصادی(2)

  34 ساعت

  4- کاربرد نرم افزارهای اقتصادی 2

  51 ساعت

  5- خط مشی عمومی مدیریت دولتی

  17 ساعت

  جمع

  187 ساعت

 

  2. دورهای ویژه کارشناسان شاغل در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارائی

  هدف از اجرای دوره های آموزشی برای کارشناسان شاغل در حوزه معاونت حقوقی وامور مجلس وزارت اقتصادی و دارایی، آشنایی با فراگیران با آئین دادرسی مدنی، کیفری وسایر شاخه های علم حقوق می باشد. بطوریکه پس از اجرای دوره های پیش گفته، فراگیران بتوانند بعنوان نمایندگان قضایی وحقوقی وزارتخانه در مجامع مختلف وظایف خود را به نحو کامل انجام دهند.

 

  دوره : آموزش کارشناسان حقوقی و قضایی و نمایندگان قضایی

  سر فصل دورس

  مدت

  1- آئین دادرسی مدنی

  20 ساعت

  2- آئین دادرسی کیفری

  20 ساعت

  3- قانون تجارت

  16 ساعت

  4- قانون مدنی

  20 ساعت

  5- حقوق جزا

  16 ساعت

  6- قانون مالیاتهای مستقیم

  20 ساعت

  7- قانون ثبتی وامور املاک

  20 ساعت

  جمع

  132 ساعت

 

  دوره : آئین دادرسی

  سر فصل دروس

  مدت

  1- آئین دادرسی مدنی

  20 ساعت

  2- آئین دادرسی کیفری

  20 ساعت

  جمع

  40 ساعت

 

  3. دوره های ویژه معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی ودارائی

  بانکها و بیمه ها از دیدگاه ساختار دولت جمهوری اسلامی جزء سازمانها ی وابسته می باشند وبه همین کارشناسان شاغل در معاونت مذکور در تعامل دو سویه با موسسات مالی و اعتباری دولتی وهم شرکتهای بیمه می باشند. به همین جهت کارشناسان وسایر کارکنان شاغل در معاونت بانکی و امور بیمه دارای حداقل معلومات لازمه در زمینه های مختلف بانکداری بایستی دارای حداقل معلومات لازمه در زمینه های مختلف بانکداری وموسسات بیمه باشند تا بتوانند این تعامل و همکاری را به نحو درستی به انجام برسانند.

 

  دوره : آموزش بانکداری

  سر فصل دروس

  مدت

  1- قانون بانکداری بدون ربا

  17 ساعت

  2- قانون پولی وبانکی

  17 ساعت

 

  3- قانون تجارت

  17 ساعت

  4- قوانین ومقررات بازرسی کل کشور ودیوان محاسبات عمومی

  17 ساعت

  جمع

  68 ساعت

 

                                                                              دوره : آموزش حسابرسی بانکی

  سر فصل دروس

  مدت

  1- آمار واستخراج اطلاعات آماری

  17 ساعت

  2- مسائل مربوط به حسابداری

  17 ساعت

  3- مسائل مربوط به حسابرسی

  17 ساعت

  جمع

  51 ساعت

 

                                                                             دوره : آموزش بانکداری تخصصی

  سر فصل دروس

  مدت

  1- قانون بانکداری بدون ربا

  17 ساعت

  2- قوانین پولی بانکی

  17 ساعت

  3- مسائل مربوط به قانون تجارت

  17 ساعت

  4- مسائل مربوط قوانین محاسبات عمومی وبازرسی کل کشورو مسئل مریوط به بازار سرمایه

  17 ساعت

 

  5- بازارهای پولی ومالی

  17 ساعت

  6- مسائل بانک جهانی وعملکرد بانکهای خارجی

  17 ساعت

  جمع

  102 ساعت

 

                                                                                        دوره : آموزش بیمه

  سر فصل دروس

  مدت

  1- مباحث مربوط به بیمه و انواع بیمه

  17 ساعت

  2- چگونگی حسابرسی

  17 ساعت

  3- حسابداری شرکتهای بیمه

  17 ساعت

  جمع

  51 ساعت

 

                                                                                     دوره : حسابرسی بیمه

  سر فصل دروس

  مدت

  1- مباحث مربوط به بیمه وانواع بیمه

  17 ساعت

  2- مباحث مربوط به علم آماری وچگونگی استخراج اطلاعات آماری

  17 ساعت

 

  3- مسائل حسابداری

  17 ساعت

  4- حسابرسی شرکتهای بیمه

  17 ساعت

  جمع

  68 ساعت

 

  4. دوره های آموزشی ویژه کارشناسان و حسابرسان معاونت امور شرکتهای دولتی

 

  حسابرسان و کارشناسان شاغل در معاونت امور شرکتهای دولتی نقش اساسی وعمده در تصویب ترازنامه های مالی شرکتها ی دولتی دارند. از اینرو آشنایی آنها با مواردی از قبیل رهنمودهای حسابداری وحسابرسیوبودجه بندی شرکتها ی دولتی وهم چنین سایر درویس که بطور کاربردی آنها را در دسترس به اهداف از پیش تعیین شده یاری می رساند، بسیار مهم وکارساز می باشد این دروس در سطوح 1و2 به فراگیران مرتبط با معونت امور شرکتهای دولتی ارائه شده اند.

 

  دوره : امور شرکتها ی دولتی سطح 1

  سر فصل دروس

  مدت

  1- تهیه وتنظیم بودجه شرکتهای دولتی

  17 ساعت

  2- قوانین ومقررات استخدامی

  17 ساعت

  3- مجموعه قوانین ومقررات مالی و محاسباتی

  17 ساعت

  جمع

  51 ساعت

 

                                                                      دوره : امور شرکتهای دولتی (سطح2)

  سر فصل

  مدت

  1- رهنمودهای حسابداری وحسابرسی

  17 ساعت

  2- تجزیه وتحلیل صورتهای مالی شرکتها ی دولتی

  17 ساعت

  3- فن اداره جلسات

  17 ساعت

  جمع

  51 ساعت

 

 


دفعات مشاهده: 2515 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر