ورود به پنل کاربری

کارکنان مدیریت تربیت بدنی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۸ | 
محل
مدیریت تربیت بدنی
واحد اماکن ورزشی
مسابقات و آموزش
تدارکات و امور مالی
کارشناس مسئول ورزش بانوان مسئول مسابقات بانوان
شماره تماس مستقیم
34579627
34575017
34575014
-
-
-
داخلی
2319
2365 
2405
2424
2318
2504
محل
 دفتر تهران
مرکز مشاوره و تندرستی ورزشی
 
 
شماره تماس مستقیم
86072699
-
داخلی
4449
4449
 


 

http://khu.ac.ir/documents/198985/10282346/%D8%AF%DA%98%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg?t=1468227103501 مریم دژوان کارشناس ارشد تربیت بدنی، معاون ورزش بانوان و مسئول روابط عمومی مدیریت
http://khu.ac.ir/documents/198985/10282346/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C.jpg?t=1468229241448 منیژه قاسمی دانشجوی دکتری تربیت بدنی مسئول ورزش کارکنان خانم و دانشجویان دختر دانشگاه و مسئول مرکز مشاوره وتندرستی
http://khu.ac.ir/documents/198985/10282346/%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF.jpg?t=1468229517160مهدی زارعی نژاد کارشناس تربیت بدنی و مسئول اداره آموزش
http://khu.ac.ir/documents/198985/10282346/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg?t=1468229284684 محمد شیرینی کاردان تربیت بدنی، مسئول کارپردازی و خانه دوچرخه
http://khu.ac.ir/documents/198985/10282346/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%DB%8C.jpg?t=1468229363538فریبا خزایی کارشناس تربیت بدنی، اداره مسابقات
http://khu.ac.ir/documents/198985/10282346/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C.jpg?t=1468227694256 حسین نظری  کارشناس ارشد تربیت بدنی و مسئول اداره مسابقات
http://khu.ac.ir/documents/198985/22122893/kazemi.jpg?t=1505717740165 نادیا کاظمی کارشناس ارشدتربیت بدنی، کارشناس انجمن و ورزش خوابگاهی
http://khu.ac.ir/documents/198985/10282346/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C.jpg?t=1468227832612فرشید کاظمی  کارشناس تربیت بدنی، مسئول اماکن و تاسیسات ورزشی و هیات ورزش دانشگاهی استان البرز
محمدرضا طاهریکارشناس ارشد تربیت بدنی ومسئول ورزش دانشگاهی
                                                                                                                ( دانشجویان و کارکنان )

دفعات مشاهده: 10188 بار   |   دفعات چاپ: 607 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر