ورود به پنل کاربری

واحدا اردوها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۸ | 

  


       رئوس فعالیتهای دفترگردشهای علمی دارای سرفصل درسی:
  • دریافت فرم مخصوص گردشهای علمی پس ازتایید:گروه ودانشکده ،ومعاونین محترم:آموزشی ودانشجویی.

       نکته1:فرم مذکور مخدوش ودارای خط خوردگی، پذیرفته نخواهدشد.

      نکته2:تاریخ تحویل فرم مخصوص گردشهای علمی برای انجام گردشهای1روزه10روزقبل ازبرگزاری وگردشهای بیش از1روزحداقل 20تا30روز قبل می باشد.

نکته3:درصورت هرگونه تغییر در: تاریخ برگزاری ،مسیر،شرکت کنندگان-مراتب   باید: کتبا  در اتوماسیون دانشگاه به تایید مراجع ذربط بند1منعکس گردد.

  • انعکاس گردش علمی ودرخواست مساعدت دراتوماسیون دانشگاه:ازمدیران محترم:امورعمومی-حراست.

درصورت نیاز به اسکان وتغذیه درگردشهای بیش از1روز،بادراعلام درخواست استادمحترم راهنما،درخواست اسکان وتغذیه به دانشگاههاوادارات آموزش وپرورش استان مقصد،ارسال می گردد.

  • پس از اتمام گردش بیش از1روز بادریافت مدارک هزینه شده ،ازمعاونت محترم دانشجویی،طی نامه ادارای درخواست صدور دستور مجوز پرداخت هزینه سرانه و ارجاع به کارپردازحوزه معاونت،انجام می پذیرد.

  

فهرست گردشهای علمی دارای سرفصل درسی دانشگاه خوارزمی سال 96 


دفعات مشاهده: 2248 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر