ورود به پنل کاربری

واحدا اردوها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۸ | 
 
نام و نام خانوادگی: اکبر عرب سلمانی
سمت:  کارشناس مسئول فرهنگی 
شماره تماس :  86070789
ایمیل :

akbar.arabsalmani@gmail.com

 
نام و نام خانوادگی: احمد حق پرست
سمت:  کارشناس گردش های علمی
شماره تماس :  86070789
ایمیل :

haghparast@khu.ac.ir

 

رئوس فعالیتهای دفترگردشهای علمی دارای سرفصل درسی:

1-دریافت فرم مخصوص گردشهای علمی پس ازتایید:گروه ودانشکده ،ومعاونین محترم:آموزشی ودانشجویی.

نکته1:فرم مذکور مخدوش ودارای خط خوردگی، پذیرفته نخواهدشد.

نکته2:تاریخ تحویل فرم مخصوص گردشهای علمی برای انجام گردشهای1روزه10روزقبل ازبرگزاری  وگردشهای

بیش از1روز:حداقل 20تا30روز قبل می باشد.

نکته3:درصورت هرگونه تغییر در: تاریخ برگزاری ،مسیر،شرکت کنندگان-مراتب   باید: کتبا  درا توماسیون

دانشگاه به تایید مراجع ذربط بند1منعکس گردد.

2-انعکاس گردش علمی ودرخواست مساعدت دراتوماسیون دانشگاه:ازمدیران محترم:امورعمومی-حراست.

3-درصورت نیاز به اسکان وتغذیه درگردشهای بیش از1روز،بادراعلام درخواست استادمحترم راهنما،درخواست

اسکان وتغذیه به دانشگاههاوادارات آموزش وپرورش استان مقصد،ارسال می گردد.

4-پس از اتمام گردش بیش از1روز بادریافت مدارک هزینه شده ،ازمعاونت محترم دانشجویی،طی نامه ادارای

درخواست :صدور دستورمجوز پرداخت هزینه سرانه وارجاع به کارپردازحوزه معاونت،انجام می پذیرد.

 

  

فهرست گردشهای علمی دارای سرفصل درسی دانشگاه خوارزمی سال 96 


دفعات مشاهده: 1983 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر