جدول دروس کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 | تاریخ ارسال: 1398/8/12 | 

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

تعریف و هدف:

دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص شرکتهای دولتی و خصوصی است. در این دوره دانشجویان با تئوریهای نوین مدیریت مالی و کاربرد آن آشنا خواهند شد.

طول دوره و شکل نظام:

طول دوره حداکثر پنج نیمسال خواهد بود که شامل واحدهای نظری و پایان نامه خواهد بود.

تعداد واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی 32 واحد می باشد. علاوه بر دروس تخصصی و پایان نامه، دانشجویان موظفند دروس کمبود و پیش نیاز را نیز تکمیل نمایند.

به طور کلی دروس دوره کارشناس ارشد مدیریت مالی در سه بخش به شرح ذیل پیشنهاد می شود.

الف- دروس کمبود: این دروس بر حسب نوع مدرک کارشناسی و فاصله زمانی اخذ مدرک توسط گروه آموزشی برای هریک از دانشجویان به طور جداگانه تعیین می شود.

ب- دروس پیشناز: حداکثر 12 واحد

ج- دروس اصلی و تخصصی: این دروس شامل 28 واحد دروس نظری و 4 واحد پایان نامه می باشد.

نقش و توانایی شرکت کنندگان:

شرکت کنندگان در این دوره، علاوه بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت مالی با زمینه های نوین در این رشته و جایگاه آن در عرصه عمل آشنا خواهند شد. افزایش قدرت تحلیل امور کاربردی با استفاده از افته های کاربردی از ویژگیهای این دوره می باشد

جدول دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

الف - درسهای اصلی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

1

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی

3

-

2

مدیریت مالی پیشرفته

2

*تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

3

بررسی موارد خاص درمدیریت مالی

2

*مدیریت مالی پیشرفته

4

حسابداری مدیریت

2

-

5

بازار پول وسرمایه

2

-

6

مدیریت سرمایه گذاری وارزیابی اوراق بهادار

2

-

7

سازمانهای پولی ومالی

2

*مدیریت مالی پیشرفته

*بازار پول وسرمایه

8

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

2

*مدیریت سرمایه گذاری وارزیابی اوراق بهادار

9

سیستمهای اطلاعات مدیریت

2

-

10

پژوهش عملیاتی پیشرفته

2

-

11

سمینارمالی

2

-

12

تئوریهای مدیریت پیشرفته

2

-

13

اقتصاد مدیریت

3

-

14

پایان نامه

4

-

ب- درسهای پیش نیاز

کددرس

نام درس

تعدادواحد

پیشنیاز

1

زبان تخصصی پیشرفته

2

-

2

آمار کاربردی پیشرفته

2

-

3

روش تحقیق پیشرفته

2

-

4

مهندسی مالی یا اقتصادسنجی مالی

3

-

توضیح : کلیه دانشجویان موظف به گذراندن این دروس هستند. حداکثر یک نیمسال صرف گذراندن دروس خواهد شد.

جهت مشاهده مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس

رشته مدیریت مالی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.


دفعات مشاهده: 36781 بار   |   دفعات چاپ: 475 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر