ورود به پنل کاربری
چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ ( OLD SITE )
مدیریت اداری

اداره بازنشستگی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۸ | 

وظایف اداره بازنشستگی
 
 1. صدور حکم بازنشستگی اعضاء محترم هیأت علمی و کارکنان
 2. حکم برقراری حقوق بازنشستگی اعضاء محترم هیأت علمی و کارکنان
 3. تهیه مدارک جهت صدور حکم برقراری
 4. صدور کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برای اعضاء هیأت علمی و کارکنان بازنشسته
 5. تهیه نامه برای کمک هزینه ازدواج و فوت اعضاء هیأت علمی و کارکنان و افراد تحت تکفل آنها
 6. برقراری حقوق وظیفه برای وراث
 7. توزیع فرم و تهیه مدارک جهت صدور کارت منزلت برای اعضاء هیأت علمی و کارکنان بازنشسته
 8. تهیه فرم سنوات مازاد بر سی سال اعضاء هیأت علمی و کارکنان
 9. تعیین و تکمیل فرم بدهی کسورات بازنشستگی غیررسمی اعضاء هیأت علمی و کارکنان
 10. مکاتبات با سازمانها و ادارات در خصوص خدمات غیررسمی و رسمی اعضاء هیأت علمی و کارکنان
 11. تکمیل فرم تعرفه خدمتی اعضاء هیأت علمی و کارکنان و ارسال به امور مالی
 12. تهیه نامه برای معاونت آموزشی در خصوص تقلیل ساعات موظف اعضاء هیأت علمی
 13. مکاتبه با سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بازنشستگی کارکنان طرف قرارداد با دانشگاه
 14. مکاتبه با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری درخصوص نقل و انتقال حق بیمه اعضاء هیأت علمی و کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی
 15. ارسال ریز کسورات بازنشستگی اعضاء هیأت علمی و کارکنان به امور مالی
 16. تهیه آمار بازنشستگان
 17. ارسال احکام تأیید شده برقراری حقوق بازنشستگان به امور مالی
 18. ارسال احکام قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیران به امور مالی
 19. مکاتبه ارسال فرمها و درخواست کارکنان به سازمان بازنشستگی و تأمین اجتماعی در خصوص تغییر صندوق بازنشستگی
 20. ارائه مشـاوره به اعضـاء هیأت علمی و کارکنـان در خصوص نحـوه بازنشستگی و چگونگی انجام مقدمات آن
 21. بررسی پرونده اعضاء هیأت علمی و کارکنان در خصوص تعیین سنوات خدمت آنها
 22. اصلاح احکام مربوط به تعداد افراد تحت تکفل بازنشستگان
 23. کمک به ارزیابی کارکنان ( در خصوص تهیه فرمهای ارزشیابی ) البته در حیطه وظیفه اداره بازنشستگی نمی‌باشد
 24. راهنمایی وراث کارکنان متوفی در خصوص چگونگی انجام مراحل اداری
 25.  توزیع احکام حقوقی سالانه بازنشستگان
 26. نامه پاداش پایان خدمت اعضاء هیأت علمی و کارکنان بازنشسته
 27. تهیه نامه بازخرید مرخصی ذخیره اعضاء هیأت علمی و کارکنان بازنشسته
 28. مکاتبه با سازمان بازنشستگی در خصوص ایرادات وارده به احکام بازنشستگان ، اصلاح و رفع آن
 29. مطالعه قوانین و مقررات جدید مربوط به بازنشستگی
 30. تهیه گواهی بازنشستگی برای سازمانها ، بانکها و ... با توجه به درخواست بازنشستگان
 31. ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم به مسئولین محترم دانشگاه در خصوص ارائه خدمات بهتر و سریعتر به بازنشستگان

دفعات مشاهده: 5838 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر