جلسه دفاع

🟦🟩🟥➖ جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد( حسابداری)، دانشکده علوم مالی
 
🔷➖🔶 عنوان:
تاخیر در گزارش حسابرسی شرکت فرعی نقش تاریخ مجمع شرکت اصلی
 
🔶➖ استاد راهنما:جناب آقای دکتر محمدرضائی
🔶➖ استاد مشاور: -
🔷➖استاد داور: جناب آقای دکتر تنانی
🔷➖نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر تنانی
 
🎓 دانشجو: فخرالدین امینی
🗓 سه شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۹
⏰ ساعت   ۱۳:۳۰
 
📍از طریق سامانه lms.khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی 👇👇👇
 
                             
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
🟦🟩🟥➖ جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد( حسابداری)، دانشکده علوم مالی
 
🔷➖🔶 عنوان:
تغییر مدیرعامل و حسابرس نقش گزارش مشروط جدید، تعداد و نوع بندهای شرط گزارش حسابرس
 
🔶➖ استاد راهنما:جناب آقای دکتر محمدرضائی
🔶➖ استاد مشاور: جناب آقای دکتر فرج زاده دهکردی
🔷➖استاد داور: جناب آقای دکتر عمرانی
🔷➖نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر عمرانی
 
🎓 دانشجو: حسن هاشمی
🗓 دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹
⏰ ساعت   ۱۳:۰۰
 
📍از طریق سامانه lms.khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی 👇👇👇
 
                             
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
🟦🟩🟥➖ جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد( حسابداری)، دانشکده علوم مالی
 
🔷➖🔶 عنوان:
نقش ادغام موسسات حسابرسی بر سهم از بازار خدمات موسسات حسابرسی
 
🔶➖ استاد راهنما:جناب آقای دکتر محمدرضائی
🔶➖ استاد مشاور: -
🔷➖استاد داور: جناب آقای دکتر فرج زاده دهکردی
🔷➖نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر فرج زاده دهکردی
 
🎓 دانشجو: صادق امیریان
🗓 دو شنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹
⏰ ساعت   ۱۳:۳۰
 
📍از طریق سامانه lms.khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی 👇👇👇
 

دفعات مشاهده: 13930 بار   |   دفعات چاپ: 436 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر