ورود به پنل کاربری
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ( OLD SITE )
دانشکده علوم مالی

دانشجویان در حال دفاع نیمسال اول ۹۹-۹۸

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۷ | 
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   مرتضی طالبی
مهندسی سیستم های مالی     ۹۵۳۱۹۴۵۰۷


عنوان پایان نامه : بررسی پیش واکنشی بازار سهام نسبت به رخدادهای شدید بازار


استاد راهنما: جناب آقای  دکتر  آقابابایی

استاد مشاور: جناب آقای  دکتر    سعیدی کوشا                                 استاد داور :جناب آقای دکتر      دستخوان


یکشنبه      مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۱       ساعت  ۱۱/۳۰صبح       کلاس ۱۲-۴

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   سهیلا حقوقی
مهندسی سیستم های مالی     ۹۵۳۱۹۴۵۰۴


عنوان پایان نامه : بررسی اثربخشی معاملات آتی سکه طلا جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام


استاد راهنما: جناب آقای  دکتر  آقابابایی

استاد مشاور: جناب آقای  دکتر    بلگوریان                                  استاد داور :جناب آقای دکتر      طیبی ثانی


یک شنبه      مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۱       ساعت  ۸ صبح       کلاس ۱۲-۴

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   نسیم داودی فر
ریاضی مالی     ۹۵۳۱۹۲۵۰۶


عنوان پایان نامه : بهینه سازی مدل میانگین نیم واریانس به وسیله  الگوریتم C۵.O


استاد راهنما: جناب آقای دکتر عبادتی

استاد مشاور: جناب آقای  دکتر  جعفری                                                             استاد داور :جناب آقای دکتر   منطقی


شنبه مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۰     ساعت   ۱۱       کلاس ۱۲-۴

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   فهیمه غیاثی شیرازی
ریاضی مالی     ۹۵۵۳۰۶۶۰۳


عنوان پایان نامه : تحلیل نرخ بهینه پوشش ریسک دربازارآتی های سکه بهارآزادی،رهیافت مدل های تغییررژیم مارکوف گارچ چند متغیره(MRS-MGARCH)


استاد راهنما: جناب آقای  میثم رافعی

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر عزیززاده                                                  استاد داور :جناب آقای دکتر   منطقی


شنبه مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۰     ساعت   ۱۱       کلاس ۱۲-۴
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :  ایمان خسرویان
حسابداری     ۹۵۳۱۸۶۵۰۷


عنوان پایان نامه : تجدید ارزیابی دارایی ها و مدیریت سود


استاد راهنما: جناب آقای  دکتر  محمدرضایی

استاد مشاور:      جناب آقای دکتر    فرج زاده دهکردی                                                                  استاد داور :جناب آقای دکتر     عمرانی


شنبه      مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۰      ساعت   ۱۲       کلاس ۱۲-۴
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   میثم احموی قوامی
مدیریت مالی     ۹۵۳۱۳۲۵۰۱


عنوان پایان نامه : تحلیل اثر عملکرد شرکت های همسان بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار تهران


استاد راهنما: جناب آقای  دکتر   بلگوریان

استاد مشاور: جناب آقای  دکتر  سعیدی کوشا                                                     استاد داور :جناب آقای دکتر   طیبی ثانی


 شنبه      مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۳۰      ساعت   ۱۶       کلاس ۱۲-۴


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   شیما آل حیدر
مهندسی سیستم های مالی     ۹۵۳۱۹۴۵۱۵


عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر پویایی های قیمت نفت برمومنتوم صنایع دربورس اوراق بهادارتهران


استاد راهنما: جناب آقای  دکتر  آقابابایی

استاد مشاور: جناب آقای  دکتر   اقبال نیا                                     استاد داور :جناب آقای دکتر      طیبی ثانی


یکشنبه      مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۱۷       ساعت   ۲ بعدظهر       کلاس ۱۲-۴

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   مرتضی زرندی
حسابداری     ۹۵۳۱۸۶۵۱۶


عنوان پایان نامه : تاثیر حاکمیت شرکتی بر فساد مالی بانکهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران


استاد راهنما: سرکار خانم  دکتر   دیانتی دیلمی

استاد مشاور:      جناب آقای  دکتر  محمدرضایی                                                                   استاد داور :جناب آقای دکتر    فرج زاده دهکردی


شنبه      مورخ           ۱۳۹۸/۰۶/۱۶       ساعت   ۹صبح       کلاس ۱۲-۴

دفعات مشاهده: 205 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دانشجویان در حال دفاع نیمسال اول 98-97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | 
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   محبوبه کریمی شوشتری
ریاضی مالی     931522009


عنوان پایان نامه : مدلسازی نوسانات تصادفی بازار ارز ایران: کاربردی از مدل های COGARCH


استاد راهنما: جناب آقای  میثم رافعی

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر عزیززاده               استاد داور :جناب آقای دکتر   منطقی


دوشنبه      مورخ           1397/11/29       ساعت   8       کلاس 12-4
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   مریم کمایی
ریاضی مالی     953192513


عنوان پایان نامه : تنوع، ریسک و بازده سرمایه گذاری جسورانه


استاد راهنما: جناب آقای  دکتر   منطقی

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر عزیززاده               استاد داور :جناب آقای دکتر   محمدعلی جعفری


دوشنبه      مورخ           1397/11/29       ساعت   09:30       کلاس 12-4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   معصومه کوه بر
ریاضی مالی     953192514


عنوان پایان نامه : پیش بینی قیمت سهام باروش ترکیبی تحلیل طیفی تکین ،تخمین گربردار پشتیبان وبهینه سازی ازدحام ذرات


استاد راهنما: سرکار خانم دکتر عزیززاده

استاد مشاور: جناب آقای دکتر یزدانیان               استاد داور :جناب آقای دکتر   منطقی


دوشنبه      مورخ           1397/11/29       ساعت   10      کلاس 12-4


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :   افسانه حوشیاری
مدیریت مالی     943188504


عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر استراتژی کسب وکار بر ارزش گذاری بیش از حد سهام وریسک سقوط قیمت سهام


استاد راهنما: جناب آقای  دکتر   اقبال نیا

استاد مشاور: جناب آقای  دکتر   آقابابائی            استاد داور :جناب آقای دکتر   بلگوریان


سه شنبه      مورخ           1397/11/30      ساعت   10       کلاس 12-4


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی دفاع کننده   :  عاطفه دادگر
ریاضی مالی     953192505


عنوان پایان نامه : متنوع سازی سبد با آنتروپی، تحت توزیع t - چوله با سنجه ریسک cvar


استاد راهنما: سرکار خانم   بنی هاشمی

استاد مشاور:سرکار خانم دکتر عزیززاده               استاد داور :جناب آقای دکتر  یزدانیان


سه شنبه      مورخ           1397/11/30     ساعت   12:30        کلاس 12-4

 

دفعات مشاهده: 569 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |  

دفعات مشاهده: 1908 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر