کارگاه 1

 | تاریخ ارسال: 1395/10/4 | 


دفعات مشاهده: 3901 بار   |   دفعات چاپ: 283 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه

 | تاریخ ارسال: 1395/10/3 | 

مرکز نگهداری، تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی با همکاری انجمن زیست‌شناسی ایران و نیز انجمن‌های علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی مجموعه کارگاه‌های زیر را برگزار می‌کند:

· Cell Banking و اصول و مبانی کشت سلول‌های انسانی و جانوری

· اصول و مبانی تئوری و عملی ایمونوهیستوشیمی (IHC)

· اصول و مبانی تئوری و عملی ایمونوسیتوشیمی (ICC)

· اصول استخراج ژنوم، PCR، روش بهینه‌سازی آن و الکتروفورز ژل آگاروز

· الکتروفورز پروتئین روی SDS-PAGE و وسترن بلات

· معرفی اصول و مبانی کشت سلول‌های جانوری، بررسی توان بقا سلول‌ها، شمارش سلولی و بررسی سمیت سلول با روش MTT

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بنیادی بند ناف

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های پروژنیتور عصبی

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بنیادی مغز استخوان

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بنیادی خون قاعدگی

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بنیادی مایع آمنیوتیک

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بنیادی فولیکول مو

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بافت چربی

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بافت قرنیه

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بافت مخاط بویایی

· آموزش اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی

· اصول کار با حیوانات به صورت مقدماتی و پیشرفته از جمله خون‌گیری، تزریقات، نمونه‌برداری، کالبدگشایی و...

· جراحی پیشرفته حیوانات آزمایشگاهی

· انجماد شیشه‌ای فولیکول‌های تخمدان

· مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم‌افزار EndNote و Mendeley

· آشنایی با آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS


دفعات مشاهده: 3914 بار   |   دفعات چاپ: 264 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر