ورود به پنل کاربری
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
دانشکده علوم مالی

فرصتهای تحصیلی پیش روی دانشجویان حسابداری

 | تاریخ ارسال: 1398/8/12 | 

مقطع کارشناسی

علاقمندان تحصیل در رشته حسابداری می توانند در مقطع کارشناسی  یکی از رشته گرایش های حسابداری، حسابرسی، حسابداری دولتی و حسابداری مالیاتی را انتخاب نمایند. البته لازم به توضیح است که اکثر دانشگاههای کشور در مقطع کارشناسی صرفا رشته حسابداری  (بدون گرایش) را ارائه می دهند. بدیهی است آندسته از دانشجویانی که در برخی دانشگاههای خاص، گرایش های حسابرسی، دولتی یا مالیاتی پذیرفته می شوند، در مقایسه با دانشجویانی که رشته حسابداری ( بدون گرایش) را انتخاب کرده اند، تعداد بیشتری واحد تخصصی خاص در گرایش موردنظرشان خواهند داشت. برای مثال دانشجویانی که رشته حسابرسی را در مقطع کارشناسی انتخاب می کنند دروسی با عنوان حسابرسی (3 ) ، مباحث جاری در حسابرسی و حسابرسی سیستمهای کامپیوتری دارند که مابقی دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته حسابداری این دروس را در واحدهای درسی خود ندارند.

هرچند بدیهی است که فارغ التحصیلان حسابداری گرایش مالیاتی دانش بیشتری درخصوص مباحث تخصصی مالیاتی دارند یا فارغ التحصیلان گرایش حسابرسی تخصص بیشتری درخصوص مباحث تخصصی حسابرسی دارند و یا فارغ التحصیلان گرایش دولتی تخصص بیشتری در اینخصوص دارند، اما به هر حال فرصت های شغلی و ادامه تحصیل فارغ التحصیلان  حسابداری (بدون گرایش)، حسابرسی، دولتی و مالیاتی  با هم تفاوتی ندارد و همگی می توانند تمامی مشاغل ذکر شده در بخش فرصتهای شغلی پیش روی  فارغ التحصیلان حسابداری " را  ایفا کنند.

مقطع کارشناسی ارشد حسابداری

آندسته از فارغ التحصیلان کارشناسی که علاقمند به یادگیری مطالب تئوری و نظری پشتوانه عملیات حسابداری هستند و می خواهند به تحقیق و پژوهش بیشتر در این رشته بپردازند می توانند ادامه تحصیل داده و وارد مقطع کارشناسی ارشد این رشته که در اکثر دانشگاههای کشور دایر است، شوند.  دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بمنظور آموزش تخصصی حسابداری به دانشجویانی که درآینده در حرفه حسابرسی یا مشاغل مختلف حسابداری در موسسات بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول کار خواهند شد، تدوین گردیده است. بدیهی است دانشجویانی که درحال حاضر به کار حسابرسی و حسابداری اشتغال دارند با گذرانیدن این دوره اطلاعات و معلومات تخصصی خود را افزایش داده و مسئولیت های سنگین تری را عهده دار خواهند گردید.

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بصورت کارشناسی ارشد ناپیوسته و آموزشی میباشد. طبق آیین نامه خاص دوره کارشناسی ارشد مصوب ستاد انقلاب فرهنگی طول این دوره برای دانشجویان تمام وقت حداکثر 5/2 سال و برای دانشجویان نیمه وقت حداکثر 5/4 سال واحدهای هر نیمسال برای دانشجویان تمام وقت حداقل 12 واحد و حداکثر 15 واحد است و برای دانشجویان نیمه وقت حداقل 6 واحد و حداکثر 10 واحد می باشد.

داوطلبان ورود به دروه کارشناسی ارشد رشته حسابداری علاوه بر شرایط عمومی ورود به دانشگاه باید دارای شرایط زیر نیز باشند:

الف- داشتن گواهینامه کارشناسی رشته حسابداری

(داوطلبانی که رشته تحصیلی دوره کارشناسی آنان غیر از رشته کارشناسی ارشد حسابداری است، در صورتی پذیرفته میشوند که حداقل 30 واحد اصلی و تخصصی کارشناسی آنان با کارشناسی رشته حسابداری مشترک با شد و واحدهای کمبودآنان از 45 واحد تجاوز نکند).

ب- داشتن معدل کارشناسی حداقل 5/2 از 4 (یا 5/12 از 20)

ج- پذیرفته شدن در امتحان ورودی که شامل دروس تخصصی و زبان خارجه است.

تعداد واحدهای کارشناسی ارشد حسابداری:

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری 32 واحد به شرح زیر میباشد

  • دانشجویان در هرترم تحصیلی می بایست حداقل 8 واحد و حداکثر 14 واحد اخذ نمایند.

  • حداقل نمره قبولی در هر درس 12  است و معدل دانشجو نباید در هر نیمسال از 14 کمتر شود.

  • دانشجویانی که در دو نیمسال مشروط (معدل کمتر از 14) شود از تحصیل محروم می گردد.

  • دانشجویان باید قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی پایان نامه خود را به تصویب برسانند.

  •  چنانچه دانشجویی تمام ئاحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل 14 گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل 14 بگذراند و به شیوه آموزشی، دانش آموخته شود. نوع شیوه دانش آموهتگی در دانشنامه قید می شود

مقطع دکتری حسابداری

رشته که مصوب سال 1372 شورای برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت می باشد، عبارت است از:

- برطرف ساختن نیاز مبرم جامعه به نیروی انسانی متخصص در مشاغل مختلف حسابداری و حسابرسی

- نیاز دانش پژوهانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری و رشته های مرتبط هستند و سالیان سال در این رشته تخصیل نموده اند و کار و تجربه دارند، به افزایش دانسته های خود از اصول دانش حسابداری و آگاهی از مسائل جدید این رشته و تسلط بر کاربردهای پیشرفته این دانش در موقعیتهای تازه

- انتقال ارزشیابی و توصعه اصول و تکنیکهای حسابداری جهت پویایی و پایایی اهداف،محتوا و روشهای موجود در این رشته از معارف بشری.

طول دوره دکتری حدوداً 3 سال است و به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می گردد:

1- مرحله آموزشی، پس از پذیرفته شدن داوطلب آغاز می گردد و دانشجویان طی این دوره توانایی های لازم برای شروع کارهایپژوهشی را بدست می آورند. این دوره با قبولی دانشجو در امتحان جامع خاتمه می پذیرد .

2- مرحله پژوهشی رسماً پس از خاتمه دوره آموزشی شروع می شود. در این مرحله دانشجو با سرپرستی یکی از اساتید تحت نظر کمیته تحصیلات تکمیلی در یکی از زمینه های حسابداری به انجام پژوهش و تدوین رساله دکتری خود اقدام می نماید. حداقل نمره قبولی هر درس در مقطع دکتری 14 از 20 است و در هرحال میانگین کل نمرات دانشجو نباید از 15 کمتر شود. برای مشاهده برنامه درسی و سرفصل دروس این رشته اینحا کلیک نمایید.

برای دریافت سرفصل و برنامه درسی دکتری حسابداری کلیک کنید

تعداد و نوع واحد درسی مقطع دکتری حسابداری:

دروس مقطع دکتری حسابداری در سه طبقه 1-دروس جبرانی، 2-دروس اصلی و 3-دروس انتخابی ارائه شده اند. دانشجویان دوره دکتری باید 18 واحد درسی (شامل: 10 واحد درس اصلی و 8 واحد درس انتخابی ) بگذرانند. به انتخاب گروههای حسابداری و شرایط پذیرفته شدگان، 6 واحد درسی جبرانی نیز ارائه می شود. همچنین 18 واحد نیز به رساله دکتری اختصاص پیدا کرده است. دانشجویانی که در امتحان جامع قبول می شوند، موضوع رساله خود را با موافقت استاد راهنما تعیین و پس از تصویب مراجع ذیربط آغاز می کنند.

فهرست دروس جبرانی دوره دکتری*

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

اقتصادسنجی پیشرفته

2

-

2

32

-

32

ندارد

2

تحلیل آماری پیشرفته برای تحقیقات کمی و کیفی

2

-

2

32

-

32

ندارد

3

روش تحقیق کیفی

2

-

2

32

-

32

ندارد

4

فلسفه علم و روش تحقیق

2

-

2

32

-

32

ندارد

8

-

8

128

-

128

*با توجه به نظر گروه حسابداری دانشگاه و شرایط پذیرفته شدگان، دانشجویان مجاز به انتخاب حداکثر 6 واحد از 8 واحد دروس جبرانی هستند.

فهرست دروس  تخصصی دوره دکتری

(دانشجو ملزم به انتخاب تمامی 10 واحد دروس تخصصی است)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

تئوری های پیشرفته در حسابداری مالی

2

-

2

32

-

32

ندارد

2

پژوهش های تجربی حسابداری

2

-

2

32

-

32

ندارد

3

تئوری های و پژوهش های حسابرسی

2

-

2

32

-

32

ندارد

4

تئوری ها و پژوهش ها در حسابداری مدیریت

2

-

2

32

-

32

ندارد

تئوری های مالی و سرمایه گذاری

2

-

2

32

-

32

ندارد

10

-

10

160

-

160

فهرست دروس   اختیاری دوره دکتری

(دانشجو ملزم به انتخاب 8 واحد از 32 واحد دروس  اختیاری است)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

اخلاق و مسئولیت اجتماعی

2

-

2

32

-

32

ندارد

2

اقتصاد سنجی مالی پیشرفته

2

-

2

32

-

32

یکی از دروس جبرانی آمار

3

آموزش و یادگیری در حسابداری

2

-

2

32

-

32

ندارد

4

پژوهش در کنترلهای داخلی و ریسک

2

-

2

32

-

32

ندارد

5

پژوهش های کیفی در حسابداری و حسابرسی

ندارد

6

توسعه عقاید و افکار حسابداری

ندارد

7

تئوریهای اقتصاد خرد و کلان پیشرفته

یکی از دروس پیش نیاز آمار و اقتصاد سنجی

8

پژوهش در تصمیم گیری و قضاوت در حسابداری و حسابرسی

ندارد

9

حسابداری بخش عمومی: نظریه ها، تحولات و پژوهش ها

2

-

2

32

-

32

ندارد

10

سمینار در ابزارهای مشتقه مالی

2

-

2

32

-

32

ندارد

11

پژوهش های جاری حسابداری

2

-

2

32

-

32

ندارد

22

-

22

352

-

352

مقطع پسا دکتری حسابداری

دوره تحقیقاتی پسادکتری یا فوق دکتری ( post- doc / Postdoctoral research ) به دوره‌ای از تحقیقات آکادمیک گفته می‌شود که محققان بعد از به پایان رساندن تحصیلات و کسب مدرک دکتری معمولا تا سقف ۵ سال و قبل از یافتن شعل ثابت آکادمیک سپری می‌کنند.

هدف دوره‌های پسا‌دکتری، عمیق‌تر شدن تخصص و دانش و کسب مهارت‌های لازم تحقیقاتی در موضوعی خاص است. ارائه دوره‌های پسادکتری معمولا به عنوان بخشی از وظایف یک موسسه دانشگاهی یا تحقیقاتی شمرده شده و همچنین توقع می‌رود که به تولید و انتشارمحتوای علمی منجر شود. در برخی از کشورها گذراندن دوره پسادکتری منجر به دریافت مدرکی رسمی و جداگانه می‌شود در حالیکه در برخی از کشورها اینگونه نبوده و گذرندان این دوره‌ها تنها به صورت سابقه تحقیقاتی در رزومه افراد ثبت می‌گردد. محقق پسادکتری معمولاً با قراردادی رسمی یا با بورس تحصیلی حمایت مالی می‌شود. در دوره پسادکتری معمولاً محقق به صورت مستقل و بر روی موضوعی جداگانه اما در کنار یک استاد راهنما کار می‌کند.

در ایران دوره پسا دکتری که در دانشگاهها محدود و رشته های انگشت شماری برگزار می شود،یک دوره صرفا پژوهشی است که منجر به مدرک نمی شود. زمانی که دانشجویان دوره دکتری را به پایان می رساند در دوره پسا دکتری وارد می شود طی آن با همکاری دانشگاه در اجرای پروژه تحقیقاتی مشارکت می کند. : زمانی که فرد دوره دکتری( PhD ) را به پایان می رساند تا زمانی که مشغول به کار شود 6 تا یک سال طول می کشد از این رو اساتید دانشگاه به این دسته از دانش آموختگان پیشنهاد مشارکت در پروژه تحقیقاتی را می دهند. در ازای این مشارکت اساتید از محل گرنت های پژوهشی به دانشجویان دوره پسا دکتری ماهیانه مبلغی را به عنوان حقوق پرداخت می کنند.


دفعات مشاهده: 15565 بار   |   دفعات چاپ: 1262 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر