ورود به پنل کاربری
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ( OLD SITE )
معاونت پژوهش و فناوری

بایگانی بخش [صفحه تنظیمات و دسته بندی ها]

img_yw_news
شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ -

دسترسی سریع

img_yw_news
شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ -

موسسات پژوهشی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ -

اداره کارآفرینی - قوانین و مقررات

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ -

شرح وظایف اداره کارآفرینی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ -

اداره کارآفرینی - شورای عالی اشتغال

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ -

اداره کارآفرینی - مصوبه هیات دولت

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ -

اداره کارآفرینی - تاریخچه کارآفرینی

اداره کارآفرینی - تاریخچه کارآفرینی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ -

اداره کارآفرینی - کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی چیست؟