ورود به پنل کاربری
یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
مرکز آزمون زبان

بایگانی بخش نتایج آزمون

img_yw_news
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ -

نتایج تکمیلی آزمون زبان نوبت دوازدهم

نتایج تکمیلی آزمون زبان نوبت دوازدهم

img_yw_news
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ -

نتایج تکمیلی آزمون زبان نوبت دوازدهم

نتایج تکمیلی آزمون زبان نوبت دوازدهم

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ -

نتایج تکمیلی آزمون زبان نوبت دوازدهم

نتایج تکمیلی دوره دوازدهم آزمون کلت 

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ -

نتایج آزمون نوبت یازدهم

نتایج آزمون نوبت یازدهم

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

نتایج آزمون