ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش هسته فناور ساتراپ

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

هسته فناور ساتراپ

هسته فناور ساتراپ طراحی و پیاده سازی نخستین سامانه هوشمند مراکز تماس مدیر هسته: فرشاد ولی پور