ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش کارگاهها و همایشها

img_yw_news
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ -

نخستین کارگاه تخصصی توقف سریع کسب و کار

واحد فناور شرکت آتی گستر روژمان با همکاری مرکز رشد دانشگاه خوارزمی «نخستین کارگاه تخصصی توقف سریع کسب و کار» را برگزار می نماید.

img_yw_news
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ -

نخستین کارگاه تخصصی کسب و کار