ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش صفحه نمایش

img_yw_news
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ -

انتصاب سرکار خانم غفرانی به عنوان مسئول ارتباطات فرهنگی شبکه ملی جامعه و دانشگاه

انتصاب سرکار خانم  غفرانی به عنوان مسئول ارتباطات فرهنگی شبکه ملی جامعه و دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ -

هفتمین نشست تخصصی کارگروه شبکه ملی ارتباط جامعه و دانشگاه استان البرز

هفتمین نشست تخصصی کارگروه شبکه ملی ارتباط جامعه و دانشگاه استان البرز  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ -

هشتمین جلسه ی کارگروه شبکه ملی ارتباط جامعه و دانشگاه

هشتمین جلسه ی کارگروه شبکه  ملی ارتباط جامعه و دانشگاه