ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش صفحه نمایش

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

اطلاعیه -اقتصاد مقاومتی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

تازه های نشر حوزه فنی مهندسی

انتشارات دانشگاه خوارزمی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

تازه های نشر حوزه علوم انسانی

انتشارات دانشگاه خوارزمی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

فصلنامه مهندسی تصمیم-شماره سوم

چاپ شماره سوم فصلنامه مهندسی تصمیم

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

انتشار شماره جدید فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

دوره 6، شماره 24

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

پژوهشکده بیمه

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

شرکت انتشارات خوارزمی در سی امین نمایشگاه کتاب

شرکت انتشارات خوارزمی در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

لیست نشریات نمایه شده در ISC