ورود به پنل کاربری
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ ( OLD SITE )
بخش عربی - آزمایشی

بایگانی بخش گروه فنی و مهندسی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مکانیک خاک

دکتر امیر حمیدی-مجید پور جنابی-روح اله سعادتی-جواد بختیاری

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

هیدرو دینامیک رودخانه ای 1

هیدور دینامیک و پدیده انتقال رسوب- جلد اول مترجم/ دکتر مجتبی مهرآیین

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

هیدرو دینامیک رودخانه ای 2

هیدرو دینامیک و پدیده انتقال رسوب- جلد دوم مترجم/ دکتر مجتبی مهرآیین

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

مبانی اندر کنش خاک و سازه

مولفین: آقای دکتر علی قنبری- شیماالسادات حسینی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

مقدمه ای بر مدل سازی با شبیه سازی AnayLogic8

مقدمه ای بر مدل سازی با شبیه سازی AnayLogic8

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

کاربرد نرم افزار MATLAB در مدیریت و علوم مالی

دکتر مجید فشاری، پوریا مظاهری فر

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

مدیریت و مهندسی بهره وری

testمدیریت و مهندسی بهره وری: دکتر محمد علی سبحان اللهی نوبت و سال چاپ: اول،1394

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

توانمندسازی بیمه شدگان

رویکردی در نظام سلامت ایران مؤلفان: حمیدرضا ایزدبخش، بهمن برزگر، مرضیه زرین بال ماسوله، سعید عطایی پور، نسیم غنبر پور طهران

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

انرژی زیست گاز

مولفان: تسنیم عباسی، اس. ام. توصیف، اس. ای. عباسی ترجمه: دکتر نیما حیدرزاده با همکاری: محمد عزمی، ناهید احمدی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

هیدروژئولوژی عملی و کاربردی

هیدورژئولوژی عملی وکاربردی/ دکتر محمد نخعی-سعید محمد زاده هاوستینی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

مباحث تکمیلی در مکانیک خاک

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

اشکال زدایی کد نرم افزار