ورود به پنل کاربری
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ( OLD SITE )
بخش عربی - آزمایشی

بایگانی بخش گروه علوم پایه

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

آزولا و تالاب انزلی

آزولا و تالاب انزلی / دکتر پریسا جنوبی، محمد مهدی امیری خوریه

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

یک مسیر ساده به انالیز محدب و کاربرد ها

یک مسیر ساده به انالیز محدب و کاربردها ترجمه دکتر اکرم دهنو خلجی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

مبانی تکوینی سلول های جنسی در مهره داران

مبانی تکوینی سلول های جنسی در مهره داران/ دکتر هما محسنی کوچصفهانی- دکتر پروانه هواسی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

مقدمه ای بر فیزیک پلاسما

مقدمه ای بر فیزیک پلاسما با کاربرد های آزمایشگاهی و فضایی(جلد اول) ترجمه دکتر حسن مهدیان

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

مبانی آنزیم شناسی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

اندوکرینولوژی