ورود به پنل کاربری
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ( OLD SITE )
مدیریت اداری

بایگانی بخش صفحه نمایش

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ -

نشریه نما

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ -

حقوق شهروندی

img_yw_news
یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ -

جلسه ی شورای رفاهی مشاوران رفاهی دانشگاه های منطقه یک کشوردر دانشگاه خوارزمی

جلسه ی شورای رفاهی مشاوران رفاهی دانشگاه های منطقه یک کشور در دانشگاه خوارزمی

img_yw_news
یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

راه اندازی سایت اداره رفاه

img_yw_news
شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ -

مدیریت امور اداری

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

اداره رفاه / صندوق

img_yw_news
دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵ -

اطلاعیه بازنشستگی2

img_yw_news
دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵ -

اطلاعیه بازنشستگی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ -

DUTY

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

اداره رفاه / بخشنامه و اطلاعیه

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -

اداره رفاه / معرفی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ -

آموزش

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت دفتر فنی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت بودجه / فرم ها

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

اداره رفاه / مهد کودک

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

اداره رفاه / امور رفاهی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

اداره رفاه / امور وام

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

اداره رفاه / بیمه تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

اداره رفاه / بیمه درمانی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

نوسازی/معرفی اداره