بایگانی بخش صفحه نمایش اطلاعیه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ -

دستور العمل دانشگاه خوارزمی در زمینه چگونگی برگزاری کلاس ها به شیوه مجازی

پیرو تاکید و ابلاغ معاونت محترم آموزشی وزارت عتف، دستور هیات رییسه محترم دانشگاه، و نظرات اخذ شده از شورای برخی دانشکده ها، شورای مدیران معاونت آموزشی موارد زیر را مصوب نمود: