ورود به پنل کاربری
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ( OLD SITE )
دانشکده مدیریت

بایگانی بخش آیین نامه های آموزشی

img_yw_news
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

آیین نامه یکپارچه آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ -

آیین نامه های دوره دکتری