ورود به پنل کاربری
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ( OLD SITE )
مرکز مشاوره

بایگانی بخش مرکز مشاوره دانشجویی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ -

بازدید دکتر پیروی بازرس مرکز مشاوره وزارت علوم از مرکز مشاوره معاونت دانشجویی دانشگاه خوارزمی

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ -

خدمات مرکز

img_yw_news
جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ -

1