ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش صفحه نمایش

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

13 آبان

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ -

اعضا اصلی

img_yw_news
یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ -

جغرافیای اقتصادی جدید

img_yw_news
یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ -

جغرافیای اقتصاد ی جدید

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ -

تفاهم نامه ها و همکاریها

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ -

تصاویر همایش دریاچه ارومیه

راهکارها و چالش ها

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ -

سخنرانی دکتر قنواتی

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ -

سخنرانی ها

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ -

سخنرانی دکترقنواتی

img_yw_news
دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ -

زلزله

img_yw_news
دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ -

طوفا ن

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ -

فایل سخنرانی دکتر ساسان پور

فایل سخنرانی دکتر ساسان پور

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ -

تفاهم نامه

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ -

جلسه قطب علمی

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ -

کادر اجرایی

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ -

همکاران اجرایی

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ -

اطلاعات تماس

img_yw_news
دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ -

دانشکده علوم جغرافیایی با مشارکت قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی برگزار می کند

سخنرانی علمی پروفسور ساراف زمان:1395/03/03 در کرج

img_yw_news
شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵ -

سخنرانی علمی دکتر آرون ساراف

ژیو ماتیک در مطالعات زمین لرزه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

مقاله آقای دکتر علیجانی با عنوان "بارش های بهار و بحران آب"

روزنامه شرق 1395/02/14

img_yw_news
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

سومین جلسه "آیین نامه ارتقا و نگارش مقالات علمی"

سه شنبه 1395/01/24

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ -

کارگاه آیین نامه ارتقا و مقالات علمی

سه شنبه 1394/12/04 ساعت 11 تهران دانشکده علوم جغرافیایی قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

img_yw_news
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ -

سخنرانی دکتر علیجانی در نشست جغرافیا و مخاطرات

دیدگاه جغرافیا در باره مطالعه مخاطرات

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

تاریخچه دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

معرفی دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

کارکنان

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

مدیر بخش ها

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

نشریات

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

آزمایشگاه پژوهشی نمونه

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

دفتر معاونت پژوهشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

تقویم آموزشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

کارگاه های آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸۰ -

هیات رئیسه

img_yw_news
چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸۰ -

فرم های پر استفاده