ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش صفحه نمایش

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ -

دکتر علیجانی پژوهشگر برتر کشور شد .

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه قطب علمی با حضور اعضا روز سه شنبه مورخ 96/8/30

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

نشست هوش اکولوژیک و محافظت از آینده دانشگاه ( با تاکید بر ریسکهای زیست محیطی ) برگزار شد

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

کارگاه شرحی بر پدیده گردو غبار در منطقه غرب آسیابرگزار گردید

img_yw_news
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ -

مجموعه مقالات سمینار دریاچه ارومیه

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

شرحی بر پدیده گردو غبار در منطقه غرب آسیا

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

13 آبان

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

همایش اکلوژیک و محافظت از آینده دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ -

همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت انرژی 2 آبان 96

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ -

اعضا اصلی

img_yw_news
یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ -

مصاحبه با دکتر زارع در رابطه با کاهش باران و فرو نشست زمین

img_yw_news
یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ -

جغرافیای اقتصادی جدید

img_yw_news
یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ -

جغرافیای اقتصاد ی جدید

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ -

تحلیل فضای دسترسی تهران در هنگام بحران مورد پلاسکو

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ -

پوستر همایش تحلیل فضای دسترسی تهران در هنگام بحران

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ -

تفاهم نامه ها و همکاریها

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ -

تصاویر همایش دریاچه ارومیه

راهکارها و چالش ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ -

گزارش سخنرانی دکتر ساسان پور تحت عنوان زیستذیری از تئوری تا عمل

سه شنبه 23 آذر 1395

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ -

گزارش سخنرانی دکتر ساسان پور

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ -

مقاله دکتر سلیقه درباره یخبندان زود رس سال 95

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ -

سخنرانی دکتر وهاب زاده دریاچه ارومیه چالشها و راهکارها

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ -

سخنرانی دکتر ریاحی دریاچه ارومیه چالشها و راهکارها

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ -

سخنرانی دکتر تجریشی دریاچه ارومیه چالشها و راهکارها

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ -

سخنرانی دکتر قنواتی

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ -

سخنرانی ها

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ -

سخنرانی دکترقنواتی

img_yw_news
دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ -

زلزله

img_yw_news
دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ -

طوفا ن

img_yw_news
دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ -

مقاله دکتر سلیقه در باره یخبندان زود رس سال 95

img_yw_news
یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ -

مقاله دکتر سلیقه در رابطه با یخبندان زود رس

img_yw_news
یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ -

مقاله دکتر سلیقه در موردیخبندان زودرس در سال 95

img_yw_news
یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ -

مقاله دکتر سلیقه راجع به یخبندان اخیر

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ -

فایل سخنرانی دکتر ساسان پور

فایل سخنرانی دکتر ساسان پور

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ -

عکس های سخنرانی دکتر ساسان پور

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ -

فایل سخنرانی دکتر فرزانه ساسان پور

img_yw_news
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ -

گزارش دکتر وهاب زاده در همایش دریاچه ارومیه چالش ها وراهکارها

img_yw_news
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ -

سخنرانی دکتر قنواتی در همایش دریاچه ارومیه چالش ها و راهکارها

img_yw_news
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ -

سخنرانی دکتر وهاب زاده در همایش دریاچه ارومیه چالشها و راهکارها

img_yw_news
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ -

سخنرانی دکترریاحی در همایش دریاچه ارومیه چالش ها و راهکارها

img_yw_news
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ -

سخنرانی دکتر تجریشی در همایش دریاچه ارومیه چالشها وراهکارها

img_yw_news
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ -

سخنرانی دکتر وهاب زاده در همایش دریاچه ارومیه چالشها وراهکارها

img_yw_news
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ -

همایش دریاچه ارومیه چالشها و راهکارها

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ -

سخنرانی دکتر تجریشی در همایش دریاچه ارومیه چالش ها و راهکارهاسخنرانی دکتر تجریشی در همایش دریاچه ارومیه چالش ها و راهکارها

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ -

سخنرانی دکتر وهاب زاده در همایش دریاچه ارومیه چالش ها و راهکارها

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ -

تفاهم نامه قطب علمی با انجمن برنامه ریزی شهری

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ -

متن تفاهم نامه قطب علمی با پژوهشکده سوانح طبیعی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ -

تفاهم نامه

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ -

همایش 16 آذر دریاچه ارومیه چالشها و راهکارها

img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ -

مقاله دکتر سلیقه در خصوص یخبندان زود رس

img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ -

همایش 16 آذر تحت عنوان دریاچه ارومیه ، مشکلات و راه کارها

img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ -

همکاری قطب عامی با پژوهشکده سوانح طبیعی

img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ -

جلسه قطب علمی با سوانح طبیعی

img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ -

همکاری قطب علمی با سوانح طبیعی

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ -

تفاهم نامه همکاری با پژوهشکده سوانح طبیعی

1395/03/25

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ -

جلسه قطب علمی

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ -

مصاحبه دکتر علیجانی آبان 95 با روزنامه جام جم

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ -

کادر اجرایی

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ -

همکاران اجرایی

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ -

اطلاعات تماس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ -

پیام تسلیت به جناب آقای دکتر عبدی

img_yw_news
دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ -

دانشکده علوم جغرافیایی با مشارکت قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی برگزار می کند

سخنرانی علمی پروفسور ساراف زمان:1395/03/03 در کرج

img_yw_news
شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵ -

سخنرانی علمی دکتر آرون ساراف

ژیو ماتیک در مطالعات زمین لرزه

img_yw_news
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

کارگاه آموزشی"کاربرد ارزیابی چند معیاره فضایی در علوم زمین(smce)"

سه شنبه 21اردیبهشت 1395

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

مقاله آقای دکتر علیجانی با عنوان "بارش های بهار و بحران آب"

روزنامه شرق 1395/02/14

img_yw_news
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

سومین جلسه "آیین نامه ارتقا و نگارش مقالات علمی"

سه شنبه 1395/01/24

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ -

کارگاه آیین نامه ارتقا و مقالات علمی

سه شنبه 1394/12/04 ساعت 11 تهران دانشکده علوم جغرافیایی قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

img_yw_news
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ -

سخنرانی دکتر علیجانی در نشست جغرافیا و مخاطرات

دیدگاه جغرافیا در باره مطالعه مخاطرات

img_yw_news
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ -

اولین نشست مشترک قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی و قطب علمی توسعه پایدار جغرافیایی دانشکده علوم زمین

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ -

تفاهم نامه قطب و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ -

تفاهم نامه قطب و پژوهشکده هواشناسی

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ -

تفاهم نامه قطب و دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ -

تفاهم نامه قطب و دانشکده فنی زیلینای اسلواکی

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ -

مقاله آقای دکتر علیجانی با عنوان "اهمیت رفع تحریمها بر تغییر اقلیم"در روزنامه شرق مورخ اول مرداد 1394

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ -

میلاد خجسته آموزگار صبر و پرستار صبور کربلا حضرت زینب کبری علیه السلام و روز پرستار مبارک باد

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

تاریخچه دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

معرفی دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

کارکنان

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

مدیر بخش ها

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

نشریات

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

آزمایشگاه پژوهشی نمونه

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

دفتر معاونت پژوهشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

تقویم آموزشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

کارگاه های آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸۰ -

هیات رئیسه

img_yw_news
چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸۰ -

فرم های پر استفاده