ورود به پنل کاربری
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ( OLD SITE )
مدیریت امور عمومی

بایگانی بخش صفحه نمایش

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ -

آگهی مناقصه فضای سبز

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ -

آگهی مناقصه خدمات

img_yw_news
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ -

pam-news

img_yw_news
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴ -

PAM-01-بارگذاری پورتال امور عمومی

img_yw_news
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴ -

PAM-02 خرید سه دستگاه خودروی جدید

img_yw_news
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴ -

PAM03 تعیین برنده مناقصه خدمات نظافت نامه رسانی وامربری برای سال 95

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ -

دفتر

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ -

چارت