ورود به پنل کاربری
یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ( OLD SITE )
دانشکده اقتصاد

بایگانی بخش دروس دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ -

تبریک به مناسبت انتخاب بعنوان کارمند نمونه

انتخاب سرکار خانم مهسا میرزائی به عنوان کارمند نمونه دانشکده اقتصاد در سال 1397