ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش محورهای تحقیقاتی مرکز

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ -

تحقیقات در زمینه مایع مغزی نخاعی (CSF)

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ -

تحقیقات در زمینه ناباروری و سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ -

تحقیقات در زمینه سلول های بنیادی (Stem Cell)

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ -

تحقیقات در زمینه ترکیبات طبیعی (زهر زنبور عسل و گیاهان)

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ -

گروه تحقیقاتی مهندسی بافت

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ -

مطالعات In-Vivo