ورود به پنل کاربری
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ ( OLD SITE )
دانشکده فیزیک

بایگانی بخش معاونت آموزشی

img_yw_news
سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵ -

معاونت آموزشی

علی حسن بیگی دانشیار گروه اتمی مولکولی شماره تماس: 02634579600 داخلی 2336 پست الکترونیک: hbeigikhu.ac.ir