ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش آزمایشگاه‌ها

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ -

آزمایشگاه های تحقیقاتی ( پردیس تهران وکرج )

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴ -

آزمایشگاه های آموزشی ( پردیس کرج )

img_yw_news
چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ -

آزمایشگاه بافت شناسی کرج