ورود به پنل کاربری
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ( OLD SITE )
دانشکده شیمی

بایگانی بخش مطالب صفحه اصلی قبلی

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ -

چارت آموزشی

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ -

رویداد ها

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

اسامی دانشجویان دکتری

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

گروههای آموزشی

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

معرفی کارکنان دانشکده

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

معرفی اعضای هئیت علمی

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

معرفی امکانات دانشکده شیمی/ کارشناسی ارشد

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

معرفی امکانات دانشکده شیمی/کارشناسی

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

معرفی حوزه ریاست

img_yw_news
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ -

خدمات دانشکده

img_yw_news
شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ -

معرفی دانشکده شیمی