ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش آئین نامه ها و مقررات

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ -

آیین نامه انضباطی دانشجویی مخصوص امتحانات

آیین نامه انضباطی دانشجویی مخصوص امتحانات دانشگاه خوارزمی