ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش خدمات مرکز

img_yw_news
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ -

خدمات مرکز آپا خوارزمی

هدف از ایجاد مرکز پژوهشی آپا فعالیت سازمان‌یافته پژوهشی در زمینه آسیب‌پذیری‌ها و حوادث امنیتی سایبری بوده، و به منظور ارتقای دانش و تکنولوژی و ایجاد بستری مناسب برای پیوند پژوهش‌های دانشگاهی با نیازهای جامعه و کمک به تربیت نیروی پژوهشگر در این زمینه در کشور می‌باشد.