مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
جلسه تکریم از زحمات دکتر علی محمدی و معارفه دکتر فشاری در مدیریت کتابخانه مرکزی جلسه تکریم از زحمات دکتر علی محمدی و معارفه دکتر فشاری در مدیریت کتابخانه مرکزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/8 | 
شنبه ۶ مهر ۹۸ جلسه تقدیر از زحمات دکتر علی محمدی و معارفه دکتر فشاری برای مدیریت کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی در حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر حبیبی ریاست دانشگاه خوارزمی ضمن بیان نقش پژوهش به نگاهی جامع تر بر شاخص های تاثیر گذار بر رشد و توسعه دانشگاه با محوریت پژوهش پرداختند و به تبیین جایگاه کتابخانه مرکزی و توان بالقوه آن در ایجاد جریانی علمی و پژوهشی یاد کردند.
 ایشان علم اطلاعات و جریان‌سازی تجمیع کتب الکترونیک توسط اساتید دانشگاه برای استفاده هر چه بهتر طالبان علم بسیار مفید خواندند و اطمینان دادند مدیریت دانشگاه با نگاهی مخصوص به موضوع کتابخانه و مسائل عمرانی آن نظر خواهد کرد.
 در ادامه دکتر شنبه زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از زحمات همکاران و مدیریت کتابخانه مرکزی تشکر کرد و از تلاش آنها در فضاسازی کتابخانه با حداکثر توان و تلاش بسیار برای آماده شدن در سال تحصیلی جدید تقدیر و تشکر کرد.
در انتها دکتر علی محمدی و دکتر افشار به بیان نظرات خود پرداخته و از طرف ریاست دانشگاه از زحمات دکتر علی محمدی تقدیر و حکم مدیریت دکتر فشاری به ایشان تقدیم شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.56068.fa.html
برگشت به اصل مطلب