دانشگاه خوارزمی- چهره های ماندگار
پرورش‌یافتگان و دانش‌آموختگان دارالمعلمین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/24 | 

   
محمود بهزاد
محمود بهزاد
محمدعلی رجایی
محمدعلی رجایی
پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
غلامحسین شکوهی
غلامحسین شکوهی
عبدالکریم قریب گرکانی
عبدالکریم قریب گرکانی
جلال آل‌احمد
جلال آل‌احمد
غلامحسین صاحب
غلامحسین مصاحب
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه خوارزمی:
http://khu.ac.ir/find-1.25919.60062.fa.html
برگشت به اصل مطلب