مدیریت امور مالی- همکاران
معرفی همکاران اداره رسیدگی به اسناد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | 
آقای رحمان خوش خلق
رئیس اداره رسیدگی به اسناد
شماره تماس داخلی:۲۲۷۳
محل خدمت: کرج
رزومه
  آقای محمد رضا حجرگشت
کارشناس مسؤول
شماره تماس  داخلی:۲۲۷۳
محل خدمت: کرج
رزومه
       
  آقای مجتبی دماوندی
حسابدار
شماره تماس  داخلی:۲۲۷۳
محل خدمت: کرج
رزومه
آقای رحیم قربانی
کارشناس مسؤول
شماره تماس مستقیم: / داخلی:۴۴۰۵
محل خدمت: تهران
رزومه
     
خانم نرجس نیری
کارشناس مسؤول
شماره تماس  داخلی:۲۲۷۲
محل خدمت: کرج
رزومه
    خانم سمیه لاسجردی
کارشناس 
شماره تماس  داخلی:۴۴۹۲
محل خدمت: تهران
رزومه
       
   
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=100.23588.54499.fa
برگشت به اصل مطلب