تعاونی اعتبار کارکنان- اطلاعیه
واریزی به حساب جمعیت حلال احمر برای زلزله زدگاتن کرمانشاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۱ | 

واریزی به حساب حلال احمر برای زلزله زدگان کرمانشاه

نشانی مطلب در وبگاه تعاونی اعتبار کارکنان:
http://khu.ac.ir/find.php?item=20.9580.29189.fa
برگشت به اصل مطلب