مدیریت روابط عمومی- بولتن خبری سال 1398
مصاحبه با دکتر فردی مشاور رئیس در امور فنی و طرح های عمرانی مصاحبه با دکتر فردی مشاور رئیس در امور فنی و طرح های عمرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
دانلود بولتن خبری نیمه اول مهرماه 1398
Image result for ‫دانلود‬‎
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.24072.56161.fa
برگشت به اصل مطلب