مدیریت روابط عمومی- فصلنامه های سیمای خوارزمی
فصلنامه زمستان ۱۳۹۹

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/29 | 
جهت دریافت فصلنامه زمستان ۱۳۹۹ بر روی تصویر کلیک نمایید
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.26218.60871.fa.html
برگشت به اصل مطلب