مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
ارائه گزارش معاونت آموزشی و معارفه مدیران با سرپرست دانشگاه ارائه گزارش معاونت آموزشی و معارفه مدیران با سرپرست دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲ | 
جلسه ارائه گزارش عملکرد و اهم فعالیت های معاونت آموزشی و معارفه مدیران با سرپرست دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.6429.52634.fa
برگشت به اصل مطلب