مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی با حضور ریاست دانشگاه برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی با حضور ریاست دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۵ | 
برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی با حضور ریاست محترم دانشگاه  سه شنبه 97/8/15 در تهران

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.6429.53461.fa
برگشت به اصل مطلب