مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
حضور مرکز آموزشهای آزاد و مجازی در نمایشگاه کتاب شیراز حضور مرکز آموزشهای آزاد و مجازی در نمایشگاه کتاب شیراز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/5 | 
حضور مرکز آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه خوارزمی در نمایشگاه کتاب شیراز آذر ماه ۹۷ با همکاری دانشگاه USM مالزی

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.53620.fa.html
برگشت به اصل مطلب