مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
جلسه شورای مرکزی بسیج کارکنان دانشگاه با رئیس دانشگاه جلسه شورای مرکزی بسیج کارکنان دانشگاه با رئیس دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/25 | 

در ابتدای جلسه دکتر رحمانی فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه ضمن ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده به بیان جایگاه و نقش بسیج کارکنان در پیشبرد اهداف دانشگاه پرداخت آنگاه اعضای شورابه بیان نظرات خود پرداختند.در انتها دکتر حبیبی ریاست دانشگاه ضمن خوشآمد گویی ظرفیت بسیج را ظرفیت بسیار عظیم و گرانسنگ یاد کردند.واز بسیجیان خواستنند دانشگاه را از مسیر بالندگی و پیشرفت و  شناسایی مشکلات و ارائه راهکار و تربیت کارشناس متعهد یاری نماید.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.54117.fa.html
برگشت به اصل مطلب