مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماری منصوب شد معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماری منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۱ | 
به گزارش روابط عمومی آقای دکتر حبیبی ریاست محترم دانشگاه طی حکمی سرکار خانم دکترزهرا السادات اردستانی عضو محترم هیأت علمی دانشکده هنر و معماری را به مدت دو سال به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماری منصوب کردند.

  
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.6429.56431.fa
برگشت به اصل مطلب