مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
انتخاب آقای آرش قربانی سپهربه عنوان دانشجوی نخبه کشور انتخاب آقای آرش قربانی سپهربه عنوان دانشجوی نخبه کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۹ | 


جناب آقای آرش قربانی سپهر
انتخاب شایسته جنابعالی را از سوی بنیاد ملی نخبگان به عنوان دانشجوی نخبه کشور در سال تحصیلی ۹۸_۹۹ در دوره دانشجویی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی به شما و اساتید گروه جغرافیای دانشگاه خوارزمی تبریک عرض می نماییم.
شایان ذکر است ایشان در سال تحصیلی ۹۸_۹۹ مشمول جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان شده اند.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.6429.56878.fa
برگشت به اصل مطلب