مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
مجلس یادبود اساتید فرهیخته دکتر ناصر فرشادگوهر و دکتر احسان ملکیان برگزار شد  مجلس یادبود اساتید فرهیخته دکتر ناصر فرشادگوهر و دکتر احسان ملکیان برگزار شد 

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/6 | 
گزارش تصویری 

 مجلس یادبود اساتید فرهیخته دکتر ناصر فرشادگوهر و دکتر احسان ملکیان دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۵ با حضور دانشگاهیان در مسجد دانشگاه در واحد کرج برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.6429.64852.fa
برگشت به اصل مطلب