مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
جلسه شورای عالی ورزش برگزار شد  جلسه شورای عالی ورزش برگزار شد 

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/6 | 
گزارش تصویری 

 جلسه شورای عالی ورزش با حضور ریاست، معاونین و جمعی از اهالی ورزش دانشگاه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.6429.64853.fa
برگشت به اصل مطلب