مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
مراسم خوش آمدگویی به دانشجویان تربیت بدنی وعلوم ورزشی مراسم خوش آمدگویی به دانشجویان تربیت بدنی وعلوم ورزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 
مراسم خوش آمدگویی به دانشجویان تربیت بدنی وعلوم ورزشی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۵ و با حضور ریاست محترم دانشکده، معاونین محترم و جمعی از اساتید در کرج برگزار شد‌.مراسم خوش آمدگویی به دانشجویان تربیت بدنی وعلوم ورزشی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۵ و با حضور ریاست محترم دانشکده، معاونین محترم و جمعی از اساتید در کرج برگزار شد‌.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.6429.64882.fa
برگشت به اصل مطلب