مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
کسب مقام قهرمانی مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان دولت کسب مقام قهرمانی مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان دولت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/28 | 

کسب مقام قهرمانی مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان دولت(منطقه ۱ ویژه بانوان) توسط خانم سهیلا کریمایی


نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.6429.65058.fa
برگشت به اصل مطلب