مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
برگزاری مجدد اردوها و بازدیدهای علمی دانشجویی برگزاری مجدد اردوها و بازدیدهای علمی دانشجویی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/28 | 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی بعد از دو سال وقفه در برگزاری سفرهای علمی دانشجویان دانشکده علوم جغرافیایی به دلیل شرایط کرونا، اولین سفر علمی دانشجویان رشته جغرافیا در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ توسط دکتر مهری اکبری به مقصد ایستگاه  هواشناسی سینوپتیک استان البرز واقع در محمد شهر کرج برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.6429.65060.fa
برگشت به اصل مطلب