مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
به روایت تصویر جلسه تقدیر و تشکر از اعضای شورای صنفی کارکنان و معارفه اعضای جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/1 |  
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.68697.fa.html
برگشت به اصل مطلب