مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
یادواره شهدا در بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر پردیس کرج دانشگاه خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/3 | 
به روایت تصویر

یادواره شهدا در بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر پردیس کرج دانشگاه خوارزمی

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.68730.fa.html
برگشت به اصل مطلب