مدیریت روابط عمومی-  اطلاعیه ها
معاونت پژوهش دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی برگزار میکند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/8 | 
معاونت پژوهش دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی برگزار میکند.

عنوان: آشنایی با نحوه استفاده و مدیریت منابع در نرم افزارهای؛ mendeley, Qiqqa

مدرس: دکتر سعیده فخاری (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

( تاریخ: شنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۰ ساعت: ۱۸-۱۶ )

شیوه برگزاری: به صورت مجازی

 لینک برگزاری: https://vc۳.khu.ac.ir/govern-۱
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6843.67601.fa.html
برگشت به اصل مطلب